Distributor hutnického materiálu

Bielsko-Biała

 

  

 

CENTROSTAL - Hmotnostní kalkulace / technické informace


 

VÝROBKY VÁLCOVANÉ ZA TEPLA

 

L Profily rovnoramenné ⇒ Zde najdete konverzní tabulky »

L Profily různoramenné ⇒ Zde najdete konverzní tabulky »

U Profily válcované za tepla UPN ⇒ Zde najdete konverzní tabulky »

I Profily:

- I Profily INP běžné ⇒ Zde najdete konverzní tabulky »

- I Profily IPE s rovnoběžnými stěnami ⇒ Zde najdete konverzní tabulky »

- I Profily HEA, HEB se širokou základnou ⇒ Zde najdete konverzní tabulky »

T Profily ⇒ Zde najdete konverzní tabulky »